Bản đồ Hành chính tỉnh Tuyên Quang khổ lớn mới nhất 2022

Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang giúp chúng ta tra cứu vị trí địa lý, các ranh giới địa lý, hệ thống giao thông, địa hình của địa bàn tỉnh Tuyên Quang chi tiết nhất.

Dưới đây, BANDOVIETNAM.NET tổng hợp tất tần tất các Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang khổ lớn, phóng to, giúp bạn tra cứu nhanh và chính xác.

Thông tin cơ bản về tỉnh Tuyên Quang
Thông tin cơ bản về tỉnh Tuyên Quang

Vị trí địa lý và đơn vị hành chính tỉnh Tuyên Quang

+ Vị trí: Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam, có toạ độ địa lý 21o30’- 22o40’ vĩ độ Bắc và 103o50’-105040’ kinh độ Đông, nằm ở trung tâm của lưu vực sông Lô, cách Thủ đô Hà Nội gần 131 km.

Tiếp giáp địa lý:  tỉnh Tuyên Quang có phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng; Phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên; Phía Tây giáp tỉnh Yên Bái; Phía Nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích đất là 5.867,9 km², dân số khoảng 784.811 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 141.949 người (18,1%); ở Nông thôn có 642.862 người (81,9%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 132 người/km².

Tính đến thời điểm năm 2021, tỉnh Tuyên Quang có diện tích là 5.867,9 km² với dân số là 801.700 người. Cụ thể

Diện tích 5.867,95 km²
Dân số (2021)
Tổng cộng 801.700 người
Thành thị 111.300 người (13,88%)
Nông thôn 690.400 người (86,12%)
Mật độ 137 người/km²
GRDP đầu người 42,2 triệu đồng (1.826 USD)
Bản đồ tỉnh Tuyên Quang ở vệ tinh
Bản đồ tỉnh Tuyên Quang ở vệ tinh

+ Đơn vị hành chính: Tính đến thời điểm năm 2022, Tuyên Quang là tỉnh có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố Tuyên Quang và 6 huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Tuyên Quang

Tên Diện tích (km²) Dân số (người) Hành chính
Thành phố Tuyên Quang 184,4 191.188 10 phường, 5 xã
Huyện Chiêm Hóa 1.146,2     134.091     1 thị trấn, 23 xã
Huyện Hàm Yên  900,6 109.739 1 thị trấn, 17 xã
Huyện Lâm Bình 917,6 51.421 1 thị trấn, 9 xã
Huyện Na Hang 863,5 41.868 1 thị trấn, 11 xã
Huyện Sơn Dương 787,8 182.030 1 thị trấn, 30 xã
Huyện Yên Sơn 1.067,7 145.390 1 thị trấn, 27 xã
Bản đồ tỉnh Tuyên Quang ở trên nền tảng Open Street Map
Bản đồ tỉnh Tuyên Quang ở trên nền tảng Open Street Map

Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang khổ lớn

Bản đồ hành chính ranh giới của tỉnh Tuyên Quang
Bản đồ hành chính ranh giới của tỉnh Tuyên Quang
Bản đồ hành chính các xã, huyện, thành phố tại tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Bản đồ hành chính các xã, huyện, thành phố tại tỉnh Tuyên Quang năm 2022

PHÓNG TO 1 PHÓNG TO 2 PHÓNG TO 3

Bản đồ du lịch Tuyên Quang 
Bản đồ du lịch Tuyên Quang

PHÓNG TO

Bản đồ hành chính Tuyên Quang (Tuyen Quang Map)
Bản đồ hành chính Tuyên Quang (Tuyen Quang Map)

PHÓNG TO

Bản đồ thành phố Tuyên Quang

 

Theo thống kê năm 2019, Tuyên Quang là thành phố có diện tích 184,38 km², dân số là 232.230 người, mật độ dân số đạt 1.260 người/km².

Thành phố Tuyên Quang nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, cách Hà Nội khoảng 165 km theo quốc lộ 2 và 130 km theo đường Sơn Nam. Thành phố có vị trí địa lý:

  • Phía nam giáp huyện Sơn Dương
  • Các phía còn lại giáp huyện Yên Sơn.

Thành phố Tuyên Quang có 15 đơn vị hành chính, gồm 10 phường: An Tường, Đội Cấn, Hưng Thành, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phan Thiết, Tân Hà, Tân Quang, Ỷ La và 5 xã: An Khang, Kim Phú, Lưỡng Vượng, Thái Long, Tràng Đà.

Bản đồ hành chính các phường tại thành phố Tuyên Quang    
Bản đồ hành chính các phường tại thành phố Tuyên Quang  

Bản đồ huyện Chiêm Hóa

Huyện Chiêm Hóa có diện tích 1.146,24 km², dân số năm 2020 là 134.091 người, mật độ dân số đạt 117 người/km².

Huyện Chiêm Hóa có 24 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Vĩnh Lộc và 23 xã: Bình Nhân, Bình Phú, Hà Lang, Hòa An, Hòa Phú, Hùng Mỹ, Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên.

Bản đồ hành chính các xã và thị trấn tại huyện Chiêm Hóa
Bản đồ hành chính các xã và thị trấn tại huyện Chiêm Hóa

Bản đồ huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên có diện tích 907 km², dân số năm 2019 là 120.000 người.

Huyện Hàm Yên có 18 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Tân Yên và 17 xã: Bạch Xa, Bằng Cốc, Bình Xa, Đức Ninh, Hùng Đức, Minh Dân, Minh Hương, Minh Khương, Nhân Mục, Phù Lưu, Thái Hòa, Thái Sơn, Tân Thành, Thành Long, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận.

Bản đồ hành chính các xã tại huyện Hàm Yên
Bản đồ hành chính các xã tại huyện Hàm Yên

Bản đồ huyện Lâm Bình

Huyện  Lâm Bình có diện tích 917,55 km², dân số năm 2020 là 51.421 người, mật độ dân số đạt 56 người/km².

Huyện Lâm Bình có 10 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Lăng Can và 9 xã: Bình An, Hồng Quang, Khuôn Hà, Minh Quang, Phúc Sơn, Phúc Yên, Thổ Bình, Thượng Lâm, Xuân Lập.

Bản đồ huyện Na Hang

Huyện Na Hang có diện tích 865,50 km², dân số năm 2011 là 41.868 người.

Huyện Na Hang có 12 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Na Hang và 11 xã: Côn Lôn, Đà Vị, Hồng Thái, Khâu Tinh, Năng Khả, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Nông, Yên Hoa.

Bản đồ hành chính các xã tại huyện Na Hang
Bản đồ hành chính các xã tại huyện Na Hang

Bản đồ huyện Sơn Dương

Huyện Sơn Dương diện tích 790,62 km², dân số năm 2018 là 182.030 người, mật độ dân số 230 người/km².

Huyện Sơn Dương có 31 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Sơn Dương và 30 xã: Bình Yên, Cấp Tiến, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đồng Quý, Đông Thọ, Hào Phú, Hồng Lạc, Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lương Thiện, Minh Thanh, Ninh Lai, Phú Lương, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Sơn Nam, Tam Đa, Tân Thanh, Tân Trào, Thiện Kế, Thương Ấm, Trung Yên, Trường Sinh, Tú Thịnh, Văn Phú, Vân Sơn, Vĩnh Lợi.

Bản đồ hành chính các xã tại huyện Sơn Dương
Bản đồ hành chính các xã tại huyện Sơn Dương

Bản đồ huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn có diện tích 1.067,70 km² (là huyện có diện tích lớn thứ hai tỉnh Tuyên Quang, sau huyện Chiêm Hóa) với dân số năm 2018 là 145.390 người.

Huyện Yên Sơn có 28 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Yên Sơn và 27 xã: Chân Sơn, Chiêu Yên, Công Đa, Đạo Viện, Đội Bình, Hoàng Khai, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Kim Quan, Lang Quán, Lực Hành, Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Phú Thịnh, Phúc Ninh, Quý Quân, Tân Long, Tân Tiến, Thái Bình, Tiến Bộ, Trung Minh, Trung Môn, Trung Sơn, Trung Trực, Tứ Quận, Xuân Vân.

Bản đồ hành chính các xã tại huyện Yên Sơn
Bản đồ hành chính các xã tại huyện Yên Sơn

Đánh giá hệ thống giao thông tại tỉnh Tuyên Quang

Chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ để đi từ thành phố Tuyên Quang đến Hà Nội qua Quốc lộ 2C (khoảng 130 km) và hơn 3h đồng hồ nếu đi qua Quốc hộ 2. Trong tỉnh, Tuyên Quang có 100% các xã có đường ô tô đến tận nơi, hơn 80% trong số này đã được nhựa hóa. 

Các tuyến Quốc lộ chạy qua tỉnh Tuyên Quang bao gồm Quốc lộ 2 từ Hà Giang qua Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đến Hà Nội. Khoảng 90 km chạy qua tỉnh Tuyên Quang.

Quốc lộ 2C từ trung tâm huyện lỵ Na Hang qua các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang, Sơn Dương kết nối với các khu công nghiệp, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc ở các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên.

Quốc lộ 279 nối các huyện vùng cao của Tuyên Quang với các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang. Tuyến Quốc lộ 37 kết nối Tuyên Quang với các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái.

Giao thông đường thủy thuận lợi, tuyến đường thủy chính là tuyên sông Lô, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển đường thủy với các tàu đường sông có tải trọng tương đối lớn. Hiện tỉnh Tuyên Quang đã có 3 bến thủy, 2 bến khách ngang sông và chuẩn bị xây dựng cảng đường sông.

Bên trên là những hình ảnh Bản đồ hành chính tỉnh Tuyên Quang khổ lớn, phóng to do đội ngũ BANDOVIETNAM.NET tổng hợp. Chúng tôi chúc bạn tìm được bản đồ khổ lớn cần tìm, chúc các bạn thành công hơn.