Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 giúp bạn tra cứu định hướng sử dụng quỹ đất khu vực Thành phố Bắc Kạn chi tiết, nhằm giảm tránh được những rủi ro không đáng có khi đầu tư bất động sản Bắc Kạn, tiết kiệm thời gian đi lại.

Dưới đây, BANDOVIETNAM.NET cập nhật mới nhất Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 chi tiết.

Thành phố Bắc Kạn có diện tích đất 137 km² nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 164 km về phía bắc và có vị trí địa lý:

 • Phía nam giáp huyện Chợ Mới
 • Các phía còn lại giáp huyện Bạch Thông.

Thành phố Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính, gồm 6 phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa và 2 xã: Dương Quang, Nông Thượng.

Về giao thông qua địa bàn thành phố Bắc Kạn có tuyến quốc lộ 3 chạy qua, nối liền với Cao Bằng, Thái Nguyên và Hà Nội, nhánh  quốc lộ 3B nối liền với Lạng Sơn và Quốc lộ 279 nối liền với tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lạng Sơn.

Trong giai đoạn từ 2020-2025, thành phố Bắc Kạn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Thành phố Bắc Kạn.

Theo Điều 1 của Quyết định số 1238/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của Thành phố Bắc Kạn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

 • Đất nông nghiệp 10.712,93 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 2.934,09 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 52,82 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.223,46 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 40,84 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 16,84 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, Thành phố Bắc Kạn.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Quy hoạch giao thông thành phố Bắc Kạn

Trong giai đoạn 2021-2030, theo thông tin trên bản đồ quy hoạch thành phố Bắc Kạn, trên địa bàn dự kiến thực hiện 61 công trình DA và hạng mục giao thông theo mạng lưới đường chính tổ chức theo dạng đường vòng địa hình, kết hợp mạng lưới đường nhánh, cụ thể:

 • Đường tránh QL3 đi Cao Bằng – qua địa bàn Phường Xuất Hóa, Đức Xuân, Huyền Tụng;
 • Dự án xây dựng Tuyến đường Cao tốc Chợ mới – Bắc Kạn đi qua xã Nông Thượng;
 • Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn – Ba Bể;
 • Nâng cấp, cải tạo đường Nà Bản – Nguyễn Văn Tố, đường tổ 1B phường Đức Xuân đi Tổng Nẻng, đường nội thị trong các khu đô thị Bắc Sông Cầu, đường nội thị trong khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy, KDC Ngã ba Sông Lạnh;
 • Xây dựng đường Tây Minh Khai

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

PHÓNG TO

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Kạn năm 2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Bắc Kạn.

Theo quyết định, Bổ sung các công trình, dự án gồm 02 công trình, dự án:

 • Đấu giá đất tại khu đô thị Bắc Sông Cầu (Phần diện tích đã giải phóng mặt bằng), với diện tích 2,5 ha; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT) là 2,0 ha và đất giao thông (DGT) là 0,5 ha; địa điểm: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 • Đấu giá đất tại khu dân cư Khuổi Kén, với diện tích 0,5 ha; mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, địa điểm: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Bổ sung vị trí, diện tích các thửa đất cần chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị (ODT) và đất ở tại nông thôn (ONT) trên địa bàn 07 xã, phường: Phùng Chí Kiên, Đức Xuân, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng, Xuất Hóa và Nông Thượng.

Ngày 10/10/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn (lần 2).

theo đó, Bổ sung các công trình, dự án gồm: 02 công trình, dự án:

 • Công trình xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn, do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất xin bổ sung 01ha, địa điểm thực hiện tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.
 • Công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất xin bổ sung 0,02ha, địa điểm thực hiện tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. . 2. Điều chỉnh loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, điều chỉnh 0,25ha đất HNK, 0,17ha đất SON và 0,2ha đất CSD sang đất LUC.

Xem thêm: 

Bản đồ Hành chính tỉnh Bắc Kạn mới nhất

Bản đồ hành chính Thành phố Bắc Kạn & Thông tin quy hoạch mới nhất